Ασκληπιού 23, ΤΚ 106 80 Αθήνα
Tηλ: 210 3602338-9, Φαξ: 210 3610305
info@tzannetislaw.gr