Η Δικηγορική Εταιρία «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Β. ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ» ειδικεύεται με ευρεία αναγνώριση σε υποθέσεις ποινικού δικαίου με έμφαση στο οικονομικό ποινικό δίκαιο. Τα στελέχη του γραφείου διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα του Ποινικού Δικαίου σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι νομικές υπηρεσίες  καλύπτουν  όλο το φάσμα της σύγχρονης οικονομικής εγκληματικότητας  και παρέχονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) καθώς και σε στελέχη αυτών σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας (προδικασία/ακροατήριο). Επίσης, παρέχονται νομικές συμβουλές σε συμβουλευτικό επίπεδο.  Η  σημαντική και μακρά εμπειρία, η άριστη γνώση και η συνεχής παρακολούθηση των εθνικών, αλλά  και διεθνών νομοθετικών εξελίξεων, η στρατηγική προσέγγιση και τέλος  η προσωπική επαφή με τον εντολέα εγγυώνται τον αξιόπιστο και υψηλού επιπέδου χειρισμό ακόμη και των πλέον σύνθετων ποινικών υποθέσεων.