• Στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με θέμα “Οι νέοι Ποινικοί Κώδικες” που έλαβε χώρα στην Αθήνα 6-8 Σεπτεμβρίου 2019 ο Α. Τζαννετής εισηγήθηκε το θέμα: “Οι βελτιωτικές παρεμβάσεις του νέου ΚΠΔ στη διαδικασία στο ακροατήριο”.
 • Στο πλαίσιο του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις με θέμα: “Προς ένα νέο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης – Ο νέος Ποινικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας”, που έλαβε χώρα στην Αθήνα την 17 και 18.5.2019 το θέμα της εισήγησης του Α. Τζαννετή ήταν: “Εναλλακτικές διαδικασίες στο νέο ΚΠΔ”.
 • Εισήγηση Α. Τζαννετή επί του Σχεδίου του νέου ΚΠΔ στο πλαίσιο Διημερίδας, που διοργάνωσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Πονικού Δικαίου στην Πάτρα την 10 και 11/5/2019.
 • Tην 15 και 16.3.2019 έλαβε χώρα στην Αθήνα το 8ο συνέδριο της ‘Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα: “H ποινική Δικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης” – Θέμα της εισήγησης του Α. Τζαννετή ήταν:” Η εθνική (Συνταγματική) ταυτότητα και η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως λόγοι μη εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης- Ο διάλογος μεταξύ ΔΕΕ και ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων για τη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικών συνταγμάτων”.
 • Παρέμβαση Α. Τζαννετή στην Ημερίδα που έλαβε χώρα την 15.2.2019 στη Θεσσαλονίκη με Θέμα: “Η επιρροή της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην εθνική νομολογία”. Αντικείμενο παρέμβασης “Μεταβολή κατηγορίας και άρθρο 6 παρ. 3 ΕΣΔΑ.
 • Eισήγηση Α. Τζαννετή στη δημόσια συζήτηση, που συνδιοργάνωσαν την 15.2.2018 η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με θέμα: “Δίκες χωρίς συνήγορο; Το άρθρο 340 ΚΠΔ μετά τον Ν. 4509/2017”.
 • Ο Α. Τζαννετής ήταν εκ των εισηγητών στην εκδήλωση, που συνδιοργάνωσαν  η Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου την 5.4.2017 με θέμα: “Η διακρατική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις (έκδοση, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, δικαστική συνδρομή)”.
 • Ο Α. Τζαννετής ήταν εκ των ομιλητών στην Ημερίδα Ποινικού Δικαίου – Ποινικής Δικονομίας, που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Παν/μιο Κύπρου την 25.3.2017 στη Λευκωσία με αντικείμενο εισήγησης: “Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του εκζητουμένου κατά την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης – Διδάγματα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
 • Στο πλαίσιο του 8ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις με θέμα: “Νομική αντιμετώπιση χρηματικών οφειλών και απαιτήσεων”, που έλαβε χώρα στην Καλαμπάκα την 16 και 17.3.2017 το θέμα της εισήγησης του Α. Τζαννετή ήταν: “Οι ποινικές συνέπειες της ικανοποίησης του παθόντος (έμπρακτη μετάνοια – ποινική συνδιαλλαγή)”.
 • Την 24 και 25.6.2016 πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδα συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας με θέμα “Ποινική συνδιαλλαγή”. Αντικείμενο της εισήγησης του Α. Τζαννετή ήταν: “Οι δυνατότητες εισαγωγής της ποινικής διαπραγμάτευσης στην ελληνική έννομη τάξη”.
 • Tην 12 και 13.5.2016 έλαβε χώρα κοινή εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου και της Ελληνικής Εταιρείας Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Δαπανών με θέμα: “Ευθύνες των εταιρικών διοικήσεων και μετόχων κατά το εταιρικό, φορολογικό και ποινικό δίκαιο”. Η εισήγηση του Α. Τζαννετή είχε το τίτλο: “Υπάρχει ποινική ευθύνη των μελών της Γενικής Συνέλευσης;”.
 • Tην 15 και 16.4.2016 έλαβε χώρα στην Πάτρα το 7ο συνέδριο της ‘Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων με θέμα: “Το δικαίωμα υπερασπίσεως στην ποινική δίκη – Όψεις και όρια” – Θέμα της εισήγησης του Α. Τζαννετή ήταν: “Η μετεξέλιξη του παραδοσιακού υπερασπιστικού προτύπου – Ο νέος ρόλος του συνηγόρου υπεράσπισης στην ποινική διαπραγμάτευση (Plea Bargaining)”.
 • Ο Α. Τζαννετής συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση της ‘Ενωσης Ελλήνων Ποινικολόγων την 22/2/2016 με θέμα Ζητήματα εφαρμογής του Ν. 4312/2014 (επιστροφή χρημάτων δεσμευμένων λογαριασμών κ.λπ.).
 • Ο Α. Τζαννετής συμμετείχε με αντικείμενο εισήγησης « Η ανάκτηση των εγκληματικών προσόδων» στην στρογγυλή τράπεζα του συνεδρίου, που έλαβε χώρα την 24.4. και 25.4. 2015 με θέμα: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στον δημόσιο τομέα: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους».
 • Εισήγηση Α. Τζαννετή σε ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων την 21/10/2014 για το Σχέδιο του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
 • Εισήγηση Α. Τζαννετή σε διημερίδα της Ένωσης Εισαγγελέων, της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης την 31.1. και 1.2.2014 με θέμα: “Ποινική συνδιαλλαγή, plea bargaining και εναλλακτικές μορφές περάτωσης της ποινικής διαδικασίας”.