Περιουσιακά εγκλήματα

Εγκλήματα περί τα υπομνήματα

Αδικήματα σχετικά με Τράπεζες, Χρηματιστήριο κ.ά.

Διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων & Φορολογικά αδικήματα

Διασυνοριακή εγκληματικότητα

Εξ αμελείας εγκλήματα